Vị trí hiện tại Trung Quốc 《cảnh sát mũ rơm》

cảnh sát mũ rơm

Loại hình:nội địa Trung Quốc  đất liền  2014 

Dóng vai chính:Li Chen  Huo Siyan  Yu Yue  Qiao Yu 

Giám đốc:Yang Yazhou 

Người chơi 1

Tóm tắt

Liu Wusi đã xuất ngũ và trở về quê nhà để trở thành nhân viên cảnh sát đăng ký hộ khẩu tại đồn cảnh sát thị trấn.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022