Vị trí hiện tại Châu Âu và Châu Mỹ 《Tia chớp đen mùa 3》

Tia chớp đen mùa 3

Loại hình:Châu Âu  Mỹ  Châu Âu  Châu Mỹ  2019 

Dóng vai chính:Clay Williams  China Anne McClain   

Giám đốc:Salim Aguir 

Người chơi 1

Tóm tắt

CW đã thông báo về việc đổi mới 10 phim truyền hình Mỹ trong một hơi thở. Họ vừa kỷ niệm sự đổi mới của 300 tập "Sức mạnh của Ác ma" cho mùa thứ 15 và xếp hạng ổn định của loạt phim siêu anh hùng "Arrow" (mùa 8) , "Black Thunderbolt (Phần 3), Legends of Tomorrow (Phần 5), The Flash (Phần 6) và Supergirl (Phần 5) đã được làm mới cho các phần mới mà không nghi ngờ gì nữa.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022