Vị trí hiện tại Nhật Bản 《Những người phụ nữ của buổi sáng tôi lựa chọn》

Những người phụ nữ của buổi sáng tôi lựa chọn

Loại hình:Bộ phim truyền hình Nhật Bản  Nhật Bản  2022 

Dóng vai chính:Tokunaga Eri  Usuda Asami  Ichikawa 

Giám đốc:không xác định 

Người chơi 1

Tóm tắt

Trong cuộc đời của mỗi người, sẽ có rất nhiều "điểm phân kỳ" mà người ta phải đưa ra lựa chọn. Lựa chọn nào cũng có ưu và nhược điểm riêng. Câu chuyện của phần này mô tả những rắc rối và vướng mắc trong cuộc sống của bốn nhân vật chính.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022