Vị trí hiện tại Châu Âu và Châu Mỹ 《Dogs of the Reservation Season 2》

Dogs of the Reservation Season 2

Loại hình:Châu Âu  Mỹ  Châu Âu  Châu Mỹ  2022 

Dóng vai chính:Dovere Jacobs  D'Pharaoh  Woon-A-Ta 

Giám đốc:Erica  Tremblay 

Người chơi 1

Tóm tắt

Nó kể về câu chuyện của bốn thanh thiếu niên người Mỹ bản địa tại một thị trấn nhỏ ở Oklahoma, những người chống lại tội phạm trong khi gây rắc rối suốt ngày.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022