Vị trí hiện tại hoạt hình 《Người ngoài hành tinh, Người tị nạn, Phần 3》

Người ngoài hành tinh, Người tị nạn, Phần 3

Loại hình:Hoạt hình Âu Mỹ hoạt  Châu Âu  Châu Mỹ  2022 

Dóng vai chính:Justin Rowland  Thomas Middleditch  

Giám đốc:Lucas Grey  Teddy O'Connor  Kim Arndt  Bob Suarez  Marisa Livingston 

Người chơi 1

Tóm tắt

Xung quanh một nhóm bốn người ngoài hành tinh chạy trốn khỏi ngôi nhà bị tàn phá của họ, chỉ để đâm vào một vùng ngoại ô của Mỹ. Con tàu của họ đã được khôi phục một lần nữa trong phần ba, và cuối cùng họ đã đi vào vũ trụ. Sẽ không có gì xảy ra lần này!

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022