Vị trí hiện tại hoạt hình 《Pacific Rim: No Black Zone Phần 2》

Pacific Rim: No Black Zone Phần 2

Loại hình:Hoạt hình Âu Mỹ hoạt  Châu Âu  Châu Mỹ  2022 

Dóng vai chính:Gideon Adder  Callum Worthy  Erika  

Giám đốc:Thông tin chi tiết 

Người chơi 1

Tóm tắt

Phần thứ hai và phần cuối cùng của "Pacific Rim: Đen" sẽ có sẵn trên các dịch vụ phát trực tiếp vào ngày 19 tháng 4 và các quan chức cho biết nó sẽ mô tả một "kết thúc hoành tráng" cho câu chuyện.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022