Vị trí hiện tại hoạt hình 《Rabbit Samurai: Biên niên sử về Thỏ Miyamoto Phần 1》

Rabbit Samurai: Biên niên sử về Thỏ Miyamoto Phần 1

Loại hình:Hoạt hình Âu Mỹ hoạt  Châu Âu  Châu Mỹ  2022 

Dóng vai chính:Darren Barnett  Shelby Rabala  Mall 

Giám đốc:Khang  Le  Ben  Jones 

Người chơi 1

Tóm tắt

TeenageRabbitSamuraiYuichi, adescendantofthegreatwarriorMiyamotoUsagi, Embsonanepicquesttobecomeatruesamurai.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022