Vị trí hiện tại hoạt hình 《Thôi nào! Nước sốt cùng kỳ》

Thôi nào! Nước sốt cùng kỳ

Loại hình:phim hoạt hình  Nhật Bản  2021 

Dóng vai chính:Thông tin chi tiết 

Giám đốc:Kazuomi Koga  Koga  Kazuomi 

Người chơi 1

Tóm tắt

kkju.cc, một bộ phim hoạt hình chuyển thể từ manga do よ む tạo ra, "Come on! Same period sauce" kkju.cc đã phát hành bản đồ hình ảnh chính mới nhất, sẽ được phát sóng vào ngày 20 tháng 9. Thôi nào! Mắm đương thời, ngạo đương thời mắm? ? Để cô ấy đi, tôi có thể ...

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022