Vị trí hiện tại hoạt hình 《Urban Meow Qi Tan》

Urban Meow Qi Tan

Loại hình:Hoạt hình trong nước hoạt  đất liền  2021 

Dóng vai chính:Zhang Enze  Chang Rongshan  Zhao Sh 

Giám đốc:Deng Xiaobo 

Người chơi 1

Tóm tắt

Quỷ mèo Yetong và William giao dịch "linh hồn" với con người, để hút linh hồn của thương nhân nhằm tăng cường tu luyện và trở thành người bất tử. Trong mỗi giao dịch, những câu chuyện thú vị đã xảy ra với Hongyu, Lanling và những người khác.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022