Vị trí hiện tại Hoạt hình 《Barbie: Thành phố lớn Những giấc mơ lớn》

Barbie: Thành phố lớn Những giấc mơ lớn

Loại hình:phim hoạt hình Hoạt  Châu Âu  Châu Mỹ  2021 

Dóng vai chính:Amber  Eliese  May  Michelle Issa R 

Giám đốc:Scott  Pleydell-Pearce 

Người chơi 1

Tóm tắt

BarbiegoestoNewYorktoattendasummerPerformingArtsprogram.ThereshemeetsaosystemBarbieRoberts.DespitetheirquickfriendshipthetwohavetocompetefortheSpotlightSoloinTimesSquare.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022