Vị trí hiện tại Châu Âu và Châu Mỹ 《Thám tử Poirot Phần 8》

Thám tử Poirot Phần 8

Loại hình:Châu Âu  Mỹ  Châu Âu  Châu Mỹ  2001 

Dóng vai chính:David Suchet  Hugh Fraser  Philip J 

Giám đốc:Tom Craig  Brian  Farnham 

Người chơi 1

Tóm tắt

Phần thứ tám bao gồm 2 tập 1. Ác ma dưới mặt trời 2. Bí ẩn của ngôi mộ sát nhân Mesopotamia (Vụ giết người ở Lưỡng Hà)

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022