Vị trí hiện tại Trung Quốc 《Concubine Phần 3》

Concubine Phần 3

Loại hình:nội địa Trung Quốc  đất liền  2016 

Dóng vai chính:Sun Jian  Yu Tinger  He Yujun  Lai  

Giám đốc:Sun Kaikai 

Người chơi 1

Tóm tắt

Yang Qiuchi đã báo cáo vụ án của đảng Jianwen Yu ở Miêu Giang, Hoàng đế Longyan Dayue và đặc ủy Yang Qiuchi phải chịu trách nhiệm nặng nề, tên này đã ra lệnh cho ông ta đến Miêu Giang để làm quan, thực tế thì ông ta đã bí mật lần theo dấu vết của Đảng Jianwen Yu nhằm tiêu diệt hoàn toàn Jianwen Yuqi. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của người dân ở Miêu Giang, anh đã phát hiện ra tổ của Đảng Jianwen Yu, bắt thành công Zhu Wenkui, con trai của Thiên hoàng Jianwen, và phá vỡ kế hoạch khôi phục đất nước của Đảng Jianwen Yu.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022