Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《Talk show chống giao thừa》

Talk show chống giao thừa

Loại hình:Chương trình tạp kỹ trong nước  đất liền  2020 

Dóng vai chính:Zhang Yuqi  Li Dan  Yang Li  Li Xue 

Giám đốc:không xác định 

Người chơi 1

Tóm tắt

Chương trình sử dụng một chương trình trò chuyện với tư cách là người vận chuyển và mời các khách mời từ các giới khác nhau đến có một "Attitude New Year Eve" xoay quanh chủ đề hàng năm, trực tiếp công kích tất cả những bất bình trong năm 2020, trút bỏ và giải tỏa những cảm xúc và thái độ thực nhất, để tất cả những điều tồi tệ trong năm 2020 sẽ qua đi, Chào mừng đến với năm 2021 với tình yêu.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022