Vị trí hiện tại 16+ 《Người đồng hành mù》

Người đồng hành mù

Loại hình:đạo đức học 16+  Nam Triều Tiên  2020 

Dóng vai chính:Marc  Beaupré  Réal  Bossé  Marilyn 

Giám đốc:Patrice  Laliberté 

Người chơi 2

Tóm tắt

Một tai nạn tại một trại huấn luyện xa xôi khiến một nhóm những người sống sót bị chia rẽ sâu sắc trong một cuộc chiến tàn khốc cho cuộc sống của họ.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022